Parkering

Som gæst på Gentofte Hotel, kan du parkere gratis på hotellets parkeringsplads. Der er adgang til parkeringspladsen for personerbiler (under 235 cm i højden) gennem porten i Gentoftegade, samt fra indkørslen på Erichsensvej, der ligger bag hotellet.

Busser kan også benytte parkeringspladsen.

Det er desværre ikke muligt at forhåndsreservere en parkeringsplads.

Læs mere om alle Arp-Hansens parkeringsmuligheder her