Miljøpolitik

Kriterierne for at opnå Green Key er opfyldelse af en lang række obligatoriske og valgfrie krav indenfor 12 hovedområder:

Miljøledelse, personaleinddragelse, gæsteinformation, vand, vask og rengøring, affald, energi, fødevarer, rygning og indeklima, ude arealer, grønne aktiviteter og administration. Læs mere her...

Under hensyn til at levere gæsteoplevelser med et højt niveau af komfort, vil vi vedligeholde og udbygge indsatsen for miljøet ved at:

  • Reducere vores affald og affaldsstoffer samt nedbringe forbrug af energi og vand i det omfang, at det er praktisk muligt.
  • Benytte varer, der belaster miljøet mindst muligt.
  • Påkræve at vores leverandører leverer ydelser og produkter, som miljømæssigt lever op til "Green Key" krav.
  • Være vore gæster behjælpelige med at finde sunde og grønne aktiviteter under deres ophold på vores hoteller.
  • Behandle miljøspørgsmål og fremadrettet sætte nye miljømål i en åben og positiv dialog med kunder, medarbejdere, myndigheder, leverandører, organisationer og andre interesserede.
Green Key